Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών.

Σας ενημερώνουμε ότι στις  5/8/2021 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία απαγορεύεται στο σύνολο της επικράτειας οποιαδήποτε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς και άλση, επί ποινή προστίμου. Ομοίως και κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Τα ανωτέρω ισχύουν  μέχρι και τη Δευτέρα 9/8/2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των μέτρων για την ασφάλεια όλων.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*