Έναρξη Εγγραφών Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ του Δήμου Φλώρινας 2022-2023 μέσω ΕΣΠΑ»

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Φλώρινας ενημερώνει ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – δηλώσεων στο Πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023ξεκινά από τις02/08/2022 έως τις 12/08/2022 ώρα 23:59βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα.

Το ΝΠΔΔ καλεί όσους επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠνα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα από 02/08/2022.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ παρέχονται στοsite της ΕΕΤΑΑ .

Η παρούσα πρόσκληση αφορά όλες τις κατηγορίες (άνεργοι, ελ. Επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, δημόσιοι υπάλληλοι κ.λ.π.)

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το ΝΠΔΔ όπως κάθε χρόνο είναι στην διάθεση των ωφελούμενων για οποιαδήποτε βοήθεια στην υποβολή της αίτησης, (κ. Σέρκου Δήμητρα τηλέφωνο 2385026474 εσωτ.4, κ. Μακρυγιάννη Αναστασίατηλέφωνο 2385026474 εσωτ.5 κ. Τσιτσοπούλου Σοφία τηλέφωνο 2385026474 εσωτ.3)

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*