Ένα καινούργιο Ισότροχο Φορτωτή-Εκσκαφέα για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών, προμηθεύτηκε ο Δήμος Εορδαίας.

Στην προμήθεια ενός (1) ακόμα νέου μηχανήματος έργου συνολικής δαπάνης 122.388,00 € (με ΦΠΑ), προχώρησε ο Δήμος Εορδαίας. Πρόκειται για έναν Ισότροχο Φορτωτή-Εκσκαφέα, του οποίου η προμήθεια έγινε στο πλαίσιο του προγραμματισμού της δημοτικής αρχής για την ενίσχυση και την ανανέωση του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Εορδαίας, ενώ θα καλύψει κυρίως ζητήματα αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών .

Το εν λόγω μηχάνημα είναι ικανό να εκτελεί πολύ σημαντικές εργασίες όπως :

 • Χωματουργικές εργασίες όπως η προώθηση και διάστρωση υλικού επικάλυψης.
 • Μεταφορά και φορτώσεις διαφόρων ογκωδών αντικειμένων-υλικών.
 • Εκσκαφές-φυτεύσεις.
 • Συντήρηση οδοποιίας.
 • Διαμόρφωση και καθαρισμό χώρων.
 • Διαμόρφωση τελικών πρανών.
 • Διάνοιξη και συντήρηση αντιπλημμυρικών τάφρων.
 • Αποχιονισμό.

Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00510056).

Η δημοτική αρχή με προγραμματισμό εκμεταλλεύθηκε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είχε στη διάθεση της και προχώρησε, μέσα σε αυτήν την τετραετία, στην προμήθεια συνολικά δώδεκα (12) καινούργιων μηχανημάτων έργου και οχημάτων.

Αναλυτικά από τον Σεπτέμβρη του 2019 μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια των εξής μηχανημάτων-οχημάτων:

 • Ενός (1) καλαθοφόρου.
 • Τριών (3) Φορτωτών-Εκσκαφέων.
 • Ενός (1) Αποφρακτικού.
 • Ενός (1) Αναρροφητικού Σαρώθρου.
 • Τριών (3) Οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων.
 • Ενός (1) Ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα.
 • Ενός (1) Διαξονικού ανατρεπόμενου με γερανό και αρπάγη.
 • Ενός (1) Ελαστικοφόρου περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

 Να τονίσουμε επίσης ότι βρίσκονται υπό εξέλιξη διαγωνιστικές διαδικασίες, για την απόκτηση ακόμα οκτώ (8) νέων μηχανημάτων έργου και οχημάτων

Γίνεται άμεσα αντιληπτό και με σαφή τρόπο πως με τον μεθοδικό υλοποιούμενο σχεδιασμό ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου, έχουμε ήδη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, κάτι που αποτελεί και τη βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής του Δήμου Εορδαίας.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*