Ένταξη δέκα (10) έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020

Με  την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κασαπίδη, εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020, δέκα (10) νέα έργα που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό φορέων της Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.981.045 ευρώ.

Αναλυτικά, τα έργα που εντάχθηκαν σύμφωνα και με τις προτάσεις που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι:

Α/Α Τίτλος Πράξης Δικαιούχος Π/Υ  
1 Υπηρεσίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δήμο Εορδαίας Δήμος Εορδαίας 375.100,00  
2 Υπηρεσίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δήμο Σερβίων Δήμος Σερβίων 247.677,60  
3 Υπηρεσίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δήμο Βοΐου Δήμος Βοΐου 73.780,00  
4 Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα Υποβολής Διαχείρισης και Παρακολούθησης Αιτημάτων για την Βελτίωση της καθημερινότητας των Πολιτών τού Δήμου Κοζάνης με Χρήση «Έξυπνων» Εφαρμογών Δήμος Κοζάνης 307.350,00  
5 Ψηφιακός Μετασχηματισμός τής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρήση Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1.286.383,00  
6 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Δημοτών και Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Δεσκάτης Δήμος Δεσκάτης 190.588,00  
7 Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στον Δήμο Βελβεντού Δήμος Βελβεντού 135.470,00  
8 Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στον Δήμο Άργους Ορεστικού Δήμος Ορεστίδος 55.490,00  
9 Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών τού Επιμελητηρίου Φλώρινας Επιμελητήριο Φλώρινας 152.743,20  
10 Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών τού Επιμελητηρίου Καστοριάς Επιμελητήριο Καστοριάς 156.463,20  
ΣΥΝΟΛΟ 2.981.045

 

Τα έργα αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που καλούνται να λειτουργούν σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον, του οποίου οι απαιτήσεις αυξήθηκαν δραματικά με την επέλαση του COVID-19. Με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση, ενημέρωση και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ζητήματα που αφορούν στην επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προσδοκούν να εφοδιάσουν τους Δικαιούχους με τα απαραίτητα εργαλεία για την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον.

Η χρηματοδότηση των Πράξεων εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020 και θα προέλθει από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στη διεύθυνση www.pepdym.gr

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*