Αιτήσεις για δωρεάν παροχή εξοπλισμού τηλεοπτικής κάλυψης στις Λευκές περιοχές

dhmoserion

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 15.03.2024 στις 21:00 μ.μ. με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Μέσω Gov.gr https://white-areas.gov.gr/
  2. Μέσω ΚΕΠ (Σέρβια, Τρανόβαλτο, Λιβαδερό)

Για το Δήμο Σερβίων, Λευκές περιοχές έχουν χαρακτηριστεί οι παρακάτω οικισμοί:

Λιβαδερό-Ελάτη-Μικρόβαλτο-Τρανόβαλτο-Φρούριο-Αυλές-Γούλες-Νέα Καστανιά-Νέα Λάβα-Νεράιδα-Πλατανόρρευμα-Τριγωνικό-Σέρβια

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*