Απαιτούμε την εξεύρεση λύσης για το ορυχείο Αχλάδας

Δύσκολη εξίσωση η υπόθεση του ορυχείου της Αχλάδας, αλλά όπως όλα τα δύσκολα έτσι και αυτή, είμαστε σίγουροι πως έχει τη λύση της.

Η απόφαση του ΥΠΕΝ να κηρύξει έκπτωτη την εταιρεία «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας» από τα μισθωτικά της δικαιώματα επί του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Αχλάδας (Αχλάδα Νο 1 και Αχλάδα Νο 2), είναι το ένα σκέλος της εξίσωσης.

Το άλλο αφορά, όχι μόνον τους εργαζόμενους, αλλά και την τοπική κοινωνία που βλέπουν την ανεργία και τα συμφέροντά τους να εξανεμίζονται.

Το συνδικάτο σαφώς και γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται και σαφώς επιθυμεί την εξεύρεση λύσεως.

Στηρίζουμε αναφανδόν τους εργαζόμενους και θα διεκδικήσουμε μαζί τους τα αυτονόητα.

Με δεδομένο το γεγονός ότι το εν λόγω ορυχείο τροφοδοτεί την Μελίτη που, υπό τις παρούσες συνθήκες, καλείται να σηκώσει το βάρος της ηλεκτροδότησης και της ισορροπίας του συστήματος, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από το ΥΠΕΝ την εξεύρεση βιώσιμης λύσης, ώστε να αποτραπούν οι  αρνητικές παράμετροι που θα προκύψουν σε διαφορετική περίπτωση.

Παρακολουθούμε το θέμα με μεγάλη προσοχή και θα ενημερώνουμε ανάλογα με τις εξελίξεις.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*