ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΩΝ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης υπέγραψε την Πέμπτη  28 Ιουλίου 2022, τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Σερβίων».

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.043.075,00  € (με Φ.Π.Α).

Το  έργο έχει ως στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου για την βελτίωση της λειτουργίας του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών της περιοχής.

Το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Σερβίων έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει έκταση 25.000 στρεμμάτων γεωργικής γης. Το νερό που απαιτείται για την άρδευση των κτημάτων της περιοχής λαμβάνεται από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου που δημιουργήθηκε µε την κατασκευή του ομώνυμου φράγματος.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ  άλλων, αντικατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων στα τρία αντλιοστάσια του αρδευτικού δικτύου, προμήθεια μονάδων ελέγχου υδροληψιών άρδευσης, αναπεριέλιξη και αναβάθμιση των ηλεκτροκινητήρων του κεντρικού αντλιοστασίου και την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 499,75KW σε γήπεδο πλησίον του κεντρικού αντλιοστασίου.

Η Περιφερειακή Αρχή, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα του πρωτογενούς τομέα στην τοπική οικονομία, υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομών για την στήριξη και ανάπτυξή του με γνώμονα την καθημερινή εξυπηρέτηση  των αγροτών, τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και τη δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*