Α. ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15-9-2021 ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Μπιτάκης υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Δ.Σ. της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είχε νομικά και ηθικά υποχρέωση να πράξει, για τις τρέχουσες σοβαρές εξελίξεις στην επιχείρηση “I. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ”, στην οποία η “ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε. ΟΤΑ” κατέχει ποσοστό μετοχών 40%.

Η ενημέρωση αφορούσε στην έκβαση των τρεχουσών δικαστικών υποθέσεων, η οποία ήταν θετική, ήτοι υπέρ των συμφερόντων της δημοτικής επιχείρησης, καθώς επίσης και στα οικονομικά στοιχεία, που η ίδια ως άνω εταιρεία μας απέστειλε και αφορούν τις οριστικά συνταχθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της για τη χρήση του 2020, εν όψει της Τακτικής της Γενικής Συνέλευσης.

Ο κ. Ιωσηφίδης με την ιδιότητα του μετόχου αλλά και προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ως άνω επιχείρησης, κατά τη συνήθη τακτική του, αντί να απαντήσει επί της ουσίας, εξαπέλυσε για μια ακόμη φορά απειλές για επικείμενη υποβολή μηνύσεων περί δήθεν ψευδών και συκοφαντικών αναφορών, ενώ επίσης αναφέρθηκε και σε “μισές αλήθειες”, παρόλο που τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν μας τα απέστειλε η ίδια η ως άνω εταιρία, ως όφειλε.

Μάλιστα ο κ. Ιωσηφίδης δηλώνει ότι αναμένει να λάβει ΟΛΑ τα στοιχεία από το Δημοτικό Συμβούλιο για να απαντήσει εμπεριστατωμένα και αρμοδίως.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15-9-2021 έχει αναρτηθεί στο κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο www.Υoutube.com και μπορεί οποιοσδήποτε να πληροφορηθεί τί ακριβώς ειπώθηκε.

Προς διευκόλυνσή του, επαναλαμβάνουμε τα ζητήματα που ετέθησαν στη συνεδρίαση και τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις άμεσες και όχι “επεξεργασμένες”:

1)  η “ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ – ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.” είχε τελικά κέρδη ή ζημίες 166.032,04 ευρώ το 2020 ;

2)  η εταιρεία απασχόλησε το 2020 έναν ημερομίσθιο εργάτη. που της στοίχισε (ημερομίσθια και ασφαλιστικές εισφορές) συνολικού ύψους 34.480.84 ευρώ: Ναι ή όχι, και αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, ποιες πολύτιμες εργασίες- υπηρεσίες προσέφερε ο συγκεκριμένος “χειρωνάκτης”, που να κοστολογούνται σε αυτό το υπέρογκο ποσό;

3)  τα μέλη της Διοίκησης της ”ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ – ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.” έχουν λάβει στη διάρκεια της χρήσης 2020 αμοιβές 28.192.81 €. ναι ή όχι;

Και αν ΝΑΙ, ποιοι ακριβώς και τί ποσά έλαβαν για να ασκήσουν Διοίκηση στη διάρκεια μίας χρήσης τόσο ζημιογόνας;

4)  α) η εταιρεία μισθώνει γραφείο στο υπόγειο του Ξενοδοχείου ΚΛΕΙΩ, που εκμεταλλεύεται η «CLEMIC ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», της οποίας ο κ. Ιωσηφίδης είναι ο μόνος εταίρος, σύμφωνα με το ΓΕΜΗ, και με τί μίσθωμα? Ναι ή όχι, και αν ΝΑΙ, ποιο ήταν το μίσθωμα για το 2020;

β) η “ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ – ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.” μισθώνει αποθήκη (για ποιόν άραγε λόγο;) στην οδό Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 17, στο Μαρούσι; Ναι ή όχι; Και αν ΝΑΙ, από ποιόν την μισθώνει και με τι μηνιαίο μίσθωμα

γ) καταβλήθηκε ποσό 62.400,00 € για ενοίκια των ανωτέρω μισθωμένων χώρων το 2020 όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις; Ναι ή όχι;

Τα ερωτήματα είναι απλά και οι απαντήσεις πρέπει να είναι άμεσες, όπως άμεσα προκύπτουν και από τις συνταγμένες οικονομικές καταστάσεις, που μας διαβιβάστηκαν αρμοδίως, ξεκάθαρες και χωρίς … επεξεργασία!

Όσοι επιδιώξουν να αποκρύψουν την αλήθεια και να διαστρεβλώσουν τα στοιχεία, προσβάλλοντας τα συμφέροντα της δημοτικής επιχείρησης και του Δήμου, το ευρύτερο τοπικό συμφέρον και τη νοημοσύνη των δημοτών μας, όπως εδώ και τόσα χρόνια κάνουν, τους ενημερώνουμε ότι η αλήθεια τελικά θα λάμψει και πως η δικαιοσύνη ήδη επιλαμβάνεται αρμοδίως και θα αποδώσει τις δέουσες αστικές και ποινικές ευθύνες.

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ          ….

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*