ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Παράταση υποβολής αιτήματος πληρωμής Σχεδίων Βελτίωσης

Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε έγγραφο στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με πρόταση παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τα Σχέδια Βελτίωσης. Η επιστολή αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Στις 23/5/2022 δημοσιεύτηκε η 10η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13158/2017 (Β ́ 4302) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά το πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Σύμφωνα με αυτή, εφόσον το άθροισμα της δημόσιας δαπάνης που έχει συμπεριληφθεί σε αίτημα ή αιτήματα πληρωμής των δικαιούχων υπολείπεται του 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης, προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής αιτήματος πληρωμής των δικαιούχων μέχρι τις 31/08/2022, προκειμένου το σύνολο της δημόσιας δαπάνης που θα έχει συμπεριληφθεί σε αιτήματα πληρωμής μέχρι τότε να καλύπτει το 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

Η προθεσμία της 31/08/2022 που δίνεται κρίνεται ιδιαίτερα μικρή και αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές δυσκολίες στην τήρησή της από τους εμπλεκόμενους φορείς (επενδυτές αγρότες, γεωπόνους μελετητές, υπηρεσίες ελέγχων) για τους παρακάτω λόγους:

1.    Σε αρκετές προτάσεις ήδη υπάρχει ενεργό αίτημα πληρωμής. Η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, όπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα αιτήματα, δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέου αιτήματος πριν διεκπεραιωθεί το ενεργό αίτημα. Λαμβάνοντας υπόψη πως ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης είναι 2-3 μήνες, είναι εύκολα αντιληπτό πως αφότου ο αγρότης – επενδυτής πληρωθεί το ενεργό αίτημα πληρωμής εντός του καλοκαιριού, άμεσα θα πρέπει στη συνέχεια, να υλοποιήσει επιπλέον τμήμα της επένδυσης, επίσης εντός του καλοκαιριού.

2.    Σε αρκετές προτάσεις, πριν το αίτημα πληρωμής, είναι απαραίτητο να γίνει αίτημα τροποποίησης. Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέου αιτήματος πληρωμής πριν διεκπεραιωθεί το ενεργό αίτημα τροποποίησης. Επιπλέον, για το αίτημα τροποποίησης συνήθως απαιτείται ένας μήνας για τη διεκπεραίωση του. Και εδώ γίνεται εύκολα αντιληπτή η στενότητα χρόνου που υπάρχει για την διεκπεραίωση αιτημάτων τροποποίησης και τη προετοιμασία αιτήματος πληρωμής. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις με ενεργό αίτημα πληρωμής το οποίο πρέπει να διεκπεραιωθεί, στη συνέχεια να ετοιμαστεί και να διεκπεραιωθεί αίτημα τροποποίησης και στη συνέχεια να υποβληθεί αίτημα πληρωμής.

3.    Οι καλοκαιρινοί μήνες και ιδιαιτέρως ο Αύγουστος συμπίπτουν με διακοπή της λειτουργίας ή/και την υπολειτουργία πολλών εμπλεκομένων όπως, κατασκευαστικών, εισαγωγικών, μεταφορικών εταιρειών, μελετητικών γραφείων στελεχών υπηρεσιών ελέγχου κα.

4.    Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο τοπικά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις μηνών σε διεκπεραιώσεις παραγγελιών και παραδόσεις μηχανημάτων.

Όλα τα παραπάνω συντείνουν στη διαπίστωση πως η τήρηση από τα εμπλεκόμενα μέρη της προθεσμίας της 31/8/2022 θα είναι προβληματική. Θεωρούμε πως είναι απαραίτητη η χορήγηση παράτασης της, τουλάχιστον κατά 2 μήνες, ώστε να μην υπάρχουν απεντάξεις και επιστροφές ενισχύσεων από τους δικαιούχους.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*