ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για τον «Εθνικό Κατάλογο Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών (ΧΞΕ)

Επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας απέστειλε το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τις προτάσεις του για τον ”Εθνικό Κατάλογο Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών (ΧΞΕ)”, στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης.

Η επιστολή αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο Παράρτημα Ι του σχεδίου ΚΥΑ με θέμα «Εθνικός Κατάλογος Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών (ΧΞΕ)», στη λίστα των ιχθύων εσωτερικών υδάτων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί το είδος Lepomis gibbosus (Ηλιόψαρο).

Το εν λόγω είδος εντοπίστηκε και άρχισε να καταγράφεται σε σημαντικούς πληθυσμούς από το 1994. Πλέον σημαντικοί πληθυσμοί του καταγράφονται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες, αλλά και σε ρέοντα ύδατα της ελληνικής επικράτειας. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν η λίμνη Κερκίνη, Βόλβη και η τεχνητή λίμνη του Αώου.

Εστιάζοντας στη Δυτική Μακεδονία, το ηλιόψαρο εντοπίζεται στη λίμνη της Καστοριάς, στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, στις δύο λίμνες των Πρεσπών, στη Βεγορίτιδα, και στις μικρότερες λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα και Πετρών.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που δημιουργεί είναι ο ανταγωνισμός που ασκεί στα ενδημικά είδη, κυρίως μέσω της κατανάλωσης των αυγών τους, κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

Από τις πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει στον Ελλαδικό χώρο προκύπτουν τα παρακάτω σημαντικά συμπεράσματα, βάσει των οποίων θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί το συγκεκριμένο είδος στο σχέδιο νόμου, με ένδειξη κατηγορίας κινδύνου ‘’Μεσαία’’:

– Καταγράφεται ανησυχητική αύξηση του πληθυσμού του συγκεκριμένου είδους σε λίμνες και ποταμούς.

– Το εν λόγω είδος φαίνεται να προσαρμόζεται σε ποικίλες συνθήκες καταφέρνοντας να επιβιώνει ακόμα και σε λίμνες αλπικού τύπου, που οι συνθήκες αν και δεν το ευνοούν, καταφέρνει να παρουσιάζει μικρότερο μέγεθος και μικρότερο κύκλο ζωής από το συνηθισμένο.

– Σύμφωνα με προγνωστικά μοντέλα, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει συνθήκες μέχρι το 2050 και 2070 που θα οδηγήσουν σε σημαντική επέκταση των ζωνών παρουσίας του συγκεκριμένου είδους.

– Τέλος, η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού των λιμνών, λόγω της κλιματικής αλλαγής, μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του μέσου μεγέθους (ολικό μήκος και πλάτος) των ατόμων του συγκεκριμένου είδους, αλλά και να αυξήσει ταυτόχρονα το κύκλο ζωής του συγκεκριμένου είδους από τα 2 έως και τα 6 έτη.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*