Δήμος Φλώρινας: Υποβολή πρότασης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων

Ο Δήμος Φλώρινας κατέθεσε πρόταση για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων”, προϋπολογισμού 219.840 €

Πρόκειται για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 120 ανέργων εντός των διοικητικών ορίων της πόλης της Φλώρινας, οι οποίοι δύναται να παρακολουθήσουν ένα από τα εξής προγράμματα κατάρτισης:

  • Τεχνίτης Θερμομόνωσης
  • Διαχείριση και Εμπορία αγροτικών προϊόντων
  • Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Στέλεχος digital marketing Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Στέλεχος Διαχείρισης και Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα και θα καταβληθεί στους ωφελούμενους από τον δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης. Ο Δικαιούχος θα καταβάλλει και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*