Δημόσια διαβούλευση του Δήμου Εορδαίας στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Ο Δήμος Εορδαίας, στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου (https://www.eordaia.gov.gr ) έχει αναρτηθεί πληροφοριακό υλικό, το Σχέδιο της ΒΑΑ καθώς και αντίστοιχη φόρμα  (https://forms.gle/WXZeJr82gScqaf5H8) ώστε φορείς ,πολίτες και συλλογικότητες να μπορούν να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις- παρατηρήσεις.

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης: 30-10-2023

Λήξη δημόσιας διαβούλευσης  : 10-11-2023

Πληροφορίες : Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δ. Εορδαίας, Αικατερίνη Ίτσκου, τηλ.: 24633 50105/ e-mail : pro@ptolemaida.gr /Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15, Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδα.

Η συνδρομή όλων στη διαβούλευση κρίνεται σημαντική και χρήσιμη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και προγραμματισμό των ανάλογων δράσεων.

Μετά την ολοκλήρωση  της διαβούλευση το Σχέδιο που θα προκύψει θα εξειδικευτεί  σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις προς ωρίμανση και εκτέλεση της Στρατηγικής.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα υλοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, μέσω κυρίως του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ  2021-2027, καθώς και από άλλες συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*