Διαγωνισμός για την βελτίωση αγροτικών δρόμων στον Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό για τη βελτίωση αγροτικών δρόμων, με συνολικό προϋπολογισμό 480.000 ευρώ. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των υποδομών των χωριών και η καλύτερη πρόσβαση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται κατά μήκος τους.

Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία έργα αγροτικής οδοποιίας που έχει εγκριθεί και πρόκειται να δημοπρατηθούν άμεσα.  Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει τη βελτίωση περίπου τριών περίπου χιλιομέτρων αγροτικών δρόμων στις κοινότητες Ανταρτικού, Πράσινου, Κώττα και Λαιμού (Μηλιώνας) ανακατασκευή υφιστάμενων δρόμων που αφορά και την εγκατάσταση των κατάλληλων τεχνικών έργων και συστημάτων αποστράγγισης, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης ώστε οι δρόμοι να διατηρήσουν την ποιότητα του οδοστρώματος με μικρές απαιτήσεις συντήρησης για πολλά χρόνια.

Η δεύτερη ομάδα δράσεων βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας που περιλαμβάνει και ασφαλτοστρώσεις δημοπρατείται πλέον και λύνει παλιά και σοβαρά προβλήματα, δήλωσε ο Δήμος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης, οι προσπάθειες αναβάθμισης των αγροτικών μας δρόμων αρχίζουν πλέον να αποδίδουν έργα ενώ συνεχίζουμε την ωρίμαση νέων ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ωριμότητα έργων στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών ή τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Όλες οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στη δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*