Διαγωνισμός για την βελτίωση αγροτικών δρόμων στον Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό για τη βελτίωση αγροτικών δρόμων, με συνολικό προϋπολογισμό 767.000 ευρώ. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των υποδομών των χωριών και η καλύτερη συνδεσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία έργα αγροτικής οδοποιίας που έχει εγκριθεί και πρόκειται να δημοπρατηθούν άμεσα.  Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει τη βελτίωση περίπου 15 χιλιομέτρων αγροτικών δρόμων στις κοινότητες Κρυσταλλοπηγής, Λευκώνα, Πλατέως, Καλλιθέας, Αγίου Γερμανού και Βροντερού με ανακατασκευή υφιστάμενων δρόμων που αφορά και την εγκατάσταση των κατάλληλων τεχνικών έργων και συστημάτων αποστράγγισης ώστε οι δρόμοι να διατηρήσουν την ποιότητα του οδοστρώματος με μικρές απαιτήσεις συντήρησης για πολλά χρόνια.

“Οι καλά συντηρημένοι αγροτικοί δρόμοι αποτελούν ζωτικές αρτηρίες για τις γεωργικές μας κοινότητες, βελτιώνοντας τη αποδοτικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ελαχιστοποιώντας τις φθορές στον αγροτικό εξοπλισμό”, δήλωσε ο Δήμος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης, “είμαι ευτυχής που το έργο αυτό παίρνει το δρόμο του και θα ακολουθήσουν άμεσα και άλλα δύο, ώστε να ξεκινήσει ένας κύκλος αναβάθμισης των αγροτικών μας δρόμων που θα οδηγήσει σταδιακά στην εξασφάλιση πρώτης ποιότητας αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο μας.”

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών ή τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Όλες οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Η δράση είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία».

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*