Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση με Θέμα: τις Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων πρόωθησης της Επιχειρηματικότητας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

για τις Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας

 

11.04.2024

16:00 – 16:30 Παρουσίαση των Δράσεων «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» και «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» – Καν. (ΕΕ) 2831/2023 (OJ L 15.12.2023) (De Minimis)

  • Σπύρος Μουμούρης, στέλεχος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ

 

16:30 – 17:30 Ερωτήσεις – απαντήσεις

17:30 – 18:00 Παρουσίαση των Δράσεων Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης – Καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 (ΓΑΚ)

  • Κώστας Κρικέλης, στέλεχος ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ

18:00 – 19:00 Ερωτήσεις – απαντήσεις

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*