ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Δήμος Ζίτσας (Επικεφαλής Εταίρος) Municipality of Zitsa (Lead beneficiary) Δήμος Αμυνταίου (Εταίρος 2) Municipality of Amyntaio (BP2) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εταίρος 3) Region of Western Macedonia (BP3) Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσας (Εταίρος 4) Regional Council of Korce (BP4) Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Εταίρος 5) Regional Center for Development and Cooperation (BP5) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Αλβανίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακού Προγράμματος IPA «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα δημοσίευση δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Eυρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority. «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
12:30 μ.μ. – 12:45 μ.μ.
Είσοδος Συμμετεχόντων στην Διαδικτυακή Αίθουσα
12:45 μ.μ. – 13:00 μ.μ.
Χαιρετισμοί εκ μέρους της Πολιτικής Ηγεσίας
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
13:00 μ.μ. – 13:45 μ.μ.
Παρουσίαση του Έργου WINCOME
Τολίδης Κωνσταντίνος
iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.
13:45 μ.μ. –
Ολοκλήρωση Εργασιών Ημερίδας

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*