Εγγραφές στην Σ.Α.Ε.Κ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» του εκπαιδευτικού έτους 2024-2025.

Στην Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο», θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2024-2025.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 19-08-2024 έως και 13-09-2024.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ., δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει από 1έως και 10 Ιουλίου 2024.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΕΧΟΥΝ:

α) στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης:

 • 4 Οι απόφοιτοι  των ΓΕ.Λ, οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
 • 4 Οι απόφοιτοι των Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις , με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου

β) στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης:

 • 4 οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ ανάλογης ειδικότητας
 • 4 οι  κάτοχοι Β.Ε.Κ. των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας  συναφών ειδικοτήτων των Δ.Ι.Ε.Κ. (ως κατάταξη) με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ)
  2. Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο(πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Πιστοποιητικό γέννησης
  6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
  8. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
 2. Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται

στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ (απέναντι από το Νοσοκομείο), καθημερινά έως τις 11  Ιουλίου, και κάθε δεύτερη Πέμπτη στις ημερομηνίες 25/07/2024 και  08/08 /2024  από τις 09:00π.μ.-14:00μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας   2461352813  και 246135634

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*