Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 και 67Α του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), ως ισχύουν, σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα πραγματοποιηθεί την 26η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κι οι Πρόεδροι Δημοτικών  Κοινοτήτων που επιθυμούν να θέσουν θέμα στην ειδική συνεδρίαση, καλούνται να τo υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη 22-02-2024 στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*