Εκδήλωση λήξης ερευνητικού προγράμματος ΔΙΑΣ.

Με επίκεντρο τον κρόκο και την καλλιέργειά του ως μοναδικό τοπικό  προϊόν υψηλής αξίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Κρόκου η εκδήλωση λήξης του Ερευνητικού Προγράμματος «ΔΙΑΣ» – Παρακολούθηση καλλιέργειας Κρόκου Κοζάνης με Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα.

Η συντονίστρια του προγράμματος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας, Μπίμπη Ματίνα παρουσίασε στους συμμετέχοντες τοπικούς φορείς, καλλιεργητές και το κοινό τα  αποτελέσματα της έρευνας και  ανέδειξε τις τεχνικές Γεωργίας Ακριβείας  (Precision Agriculture) για τις πρωτοποριακές τεχνολογίες και πρακτικές που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση, χαρτογράφηση των καλλιεργειών κρόκου με τη  χρήση drones καθώς  για την αναγνώριση των καλλιεργητικών κινδύνων (ζιζανίων και θηλαστικών). Παρουσίασε παράλληλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κοστολόγηση της επένδυσης και την εκτίμηση της  απόδοσης των καλλιεργειών.

Την ερευνητική ομάδα αποτέλεσε το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο  Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, και η επιχείρηση  Μελλοντική.

Το πρόγραμμα ΔΙΑΣ (www.dias-project.gr) χρηματοδοτήθηκε από τη δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Τ1-ΕΔΚ-04873) από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*