ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ 2022

Την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες στην Κοινότητα Μαρίνας της Π.Ε. Φλώρινας με σκοπό την ανάδειξη των αιρετών κτηματιών, μελών των επιτροπών διοίκησης του αναδασμού αγροκτήματος Μαρίνας.
Για την Επιτροπή Αναδασμού εκλέχθηκαν δύο (2) τακτικά με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη – εκπρόσωποι των κτηματιών.
Για την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εκλέχθηκαν τρία (3) τακτικά μέλη, άνευ αναπληρωματικών.
Ο αριθμός των κτηματιών που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες ανήλθε στους σαράντα ένα (41).
Η υπό αναδασμό έκταση του αγροκτήματος ανέρχεται στα 2300στρ. και για τη συγκεκριμένη μελέτη η Π.Ε. Φλώρινας έχει διακηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό προϋπολογισμού 130.488,49€.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*