«Ενημέρωση του Προεδρείου του ΤΕΕ/ΤΔΜ από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας για την πορεία υλοποίησης των έργων της Δυτικής Μακεδονίας»

Το προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ, επισκέφτηκε την Παρασκευή 03/09/2021 την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Διαχειριστική Αρχή), που αποτελεί Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης των έργων που έχει αναλάβει, για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.

Τα στελέχη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ, αφού καλωσόρισαν τον Πρόεδρο Νικόλαο Συλλίρη, την Αντιπρόεδρο Ευαγγελία Μπάγκαβου και τον Γενικό Γραμματέα Ιωάννη Τζιόλα τους ευχήθηκαν καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα και καλή συνεργασία στα πλαίσια των κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, κος Παπαδόπουλος Ιωάννης, ενημέρωσε εκτενώς το Προεδρείο αρχικά για τη διάρθρωση της Υπηρεσίας και εν συνεχεία για όλα τα έργα που υλοποιούνται στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και τους παρέδωσε λίστα με τα τρέχοντα έργα. Επεσήμανε ότι οι άξονες του προγράμματος διαμορφώνονται από τις εκάστοτε πολιτικές και επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης από τη μερία τους, ανέφερε όμως ότι αποτελούν μία εκ των ελαχίστων ΕΥΔΕΠ που έχουν καταγράψει τις ανάγκες όλων των δικαιούχων της Περιφέρειάς τους, ενώ τους ενημέρωσε και για τις διαδικασίες προετοιμασίας που ήδη έχουν ξεκινήσει για τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ ενημέρωσε τα στελέχη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ για τη μέχρι τώρα πορεία των επισκέψεων της νέας Διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΔΜ, σε φορείς υλοποίησης έργων της Δυτικής Μακεδονίας και τους μετέφερε τις ανάγκες που έχουν εκφράσει κυρίως οι Δήμαρχοι και που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ. Επίσης ζήτησε να συμπεριληφθούν στις προσκλήσεις που δημοσιεύονται δράσεις για την υποστήριξη των αυτοαπασχολούμενων Διπλωματούχων Μηχανικών – ελεύθερων επαγγελματιών.

Με αφορμή τις δύο Προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ και αφορούν σε Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης δικαιούχων ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας στην ολοκλήρωση των ενταγμένων κτιριακών έργων και στις Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης δικαιούχων ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας στην ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων ενεργειακής αναβάθμισης, αξίας 70.000 και 30.000 ευρώ αντιστοίχως, χρήματα που δόθηκαν για τη Δυτική Μακεδονία, και που απευθύνθηκαν σε γραφεία των Αθηνών μέσω της ΜΟΔ ΑΕ, ακολούθησε εκτενής συζήτηση για τον τρόπο επιλογής των γραφείων αυτών και για τους λόγους που αποκλείονται τεχνικά γραφεία της Δυτικής Μακεδονίας από τέτοιου είδους προσκλήσεις.

Τα στελέχη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ πρότειναν στο ΤΕΕ/ΤΔΜ να κινητοποιήσει τα μέλη του που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, ώστε να εγγραφούν τόσο στο μητρώο της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ όσο και στο μητρώο της ΜΟΔ ΑΕ, για να μπορούν να είναι εν δυνάμει αποδέκτες τέτοιου είδους προσκλήσεων.

Τέλος, ακολούθησε συζήτηση για τον τρόπο αξιολόγησης των μελετών, για την αδυναμία των δικαιούχων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Προγραμμάτων, κυρίως λόγω υποστελέχωσης και για τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να γίνει η ολοκλήρωση των έργων πιο εύκολη και λιγότερο απαιτητική. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος ζήτησε βοήθεια και συνεργασία από το ΤΕΕ/ΤΔΜ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και το Προεδρείο δεσμεύτηκε να την παράσχει αμέριστα, προς όφελος των δικαιούχων.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*