ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Μία σπουδαία ημερίδα μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε στις 3/9 από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, αναδιάρθρωσης του παραγωγικού προτύπου των περιοχών μετάβασης απολιγνιτοποίησης της Δ.Μακεδονιας και της Μεγαλόπολης. Το κοινωνικό πακέτο που παρουσίασε και ενέκρινε για την επόμενη διετία η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή ανέρχεται στο ποσό των 107 εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης ανέργων, καθώς και επιδότηση απασχόλησης για τις επιχειρήσεις της Δ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Το Επιμελητήριό μας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό του κ. Σαπαλίδη, ο οποίος κατέθεσε σειρά διευκρινιστικών ερωτήσεων αλλά και παρεμβάσεων με στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη διανομή του πακέτου στήριξης.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*