«Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Media Smarts”»

Την Τετάρτη και Πέμπτη 4 και 5 Μαΐου 2022 αντίστοιχα πραγματοποιήθηκε στο Ταλλίν της Εσθονίας η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των εταίρων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (κωδικός προγράμματος: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095287) με τίτλο “Media Smarts”. Εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας στη συνάντηση συμμετείχαν η υπεύθυνη προώθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, κα Ευαγγελία Τριανταφύλλου, και η υπεύθυνη του προγράμματος στο 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς, εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας, κα Κατερίνα Περδικάρη Παπαγιαννοπούλου.

Το πρόγραμμα «Media Smarts», διάρκειας δυο ετών (από 01/03/2021 έως 28/02/2023), στοχεύει να συμβάλει στο να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές θετική στάση πάνω στο θέμα της κοινωνικής και ψηφιακής ένταξης των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο ή/και προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε διεξοδικά η πορεία του έργου και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματά του έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, η ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning platform) του προγράμματος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται να εισαχθεί σε αυτήν το περιεχόμενο τριών θεματικών ενοτήτων: ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling), ψηφιακή φωτογραφία (digital photography) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Το περιεχόμενο σε κάθε θεματική ενότητα θα περιλαμβάνει παρουσίαση βασικών εννοιών και πληροφοριών που σχετίζονται με το θέμα καθώς και διαδραστικές ασκήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογήσει ο ίδιος ο χρήστης τον βαθμό κατανόησης του περιεχομένου των ενοτήτων.

Επίσης, συζητηθήκαν οι δράσεις για τη διάχυση του προγράμματος και προσδιορίστηκαν τα Erasmus Clubs που αναμένεται να πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα. Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά στη μαθητική δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αϊδίνι της Τουρκίας. Στη δραστηριότητα θα πάρουν μέρος 5 μαθητές/μαθήτριες από κάθε εταίρο των χωρών του προγράμματος.  Την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας θα εκπροσωπήσουν 5 μαθητές/μαθήτριες από το 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς. Η μαθησιακή δραστηριότητα επιδιώκει την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων (key competences) των συμμετεχόντων και μιας συμπεριληπτικής ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, για να βοηθήσει τους νέους να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*