Ευχαριστήριο προς τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του 1ου Δημοτικού σχολείου και του Δημοτικού σχολείου Χαρισίου Μούκα »

Eκ μέρους όλου του προσωπικού του Γ.Ν Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» θέλω να ευχαριστήσω τους μαθητές και τους δασκάλους του 1ου Δημοτικού σχολείου και του  δημοτικού σχολείου Χαρισίου Μούκα Κοζάνης, για την ευγενική χειρονομία τους να δημιουργήσουν ζωγραφιές για τους ασθενείς και το προσωπικό, οι οποίες ήδη κατανέμονται στους διάφορους χώρους του νοσοκομείου μας, για να τους κοσμήσουν.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*