Η ΠΕ Κοζάνης χρηματοδοτεί τη συντήρηση και επισκευή του περιβάλλοντα χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορα Κοζάνης

DADAMOGIA

Η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια, εισηγήθηκε την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου «Συντήρηση και επισκευή του περιβάλλοντα χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορα Κοζάνης».

Το έργο, προϋπολογισμού 105.000 ευρώ, αφορά στην κατασκευή και ανακατασκευή διαδρόμων και του περιβάλλοντα χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορα της πόλης της Κοζάνης. Στο πλαίσιο των εργασιών συμπεριλαμβάνονται:

  • Καθαίρεση όλων των φθαρμένων πλακοστρώσεων των διαδρόμων του Ιερού Ναού
  • Εκσκαφές, επιχώσεις, οπλισμός και σκυροδέτηση υποδομής νέων διαδρόμων
  • Διάστρωση με κυβόλιθους των διαδρόμων, σε έκταση περίπου 860 m2
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για υποδομή υπόγειων καλωδίων και πίλλαρ τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων

Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Κοζάνης, που έχει την αρμοδιότητα του χώρου.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*