Καθαρισμός Λιμνοδεξαμενών του ΤΟΕΒ Αλιάκμονα μετά από είκοσι (20) χρόνια λειτουργίας του.

Μετά από είκοσι (20) χρόνια λειτουργίας του ΤΟΕΒ Αλιάκμονα, πραγματοποιείται καθαρισμός της λιμνοδεξαμενής του Καλοχωρίου με ντραγκλάιν από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Θα ακολουθήσει καθαρισμός  και των άλλων δεξαμενών του ΤΟΕΒ Αλιάκμονα:  Μεσοποταμίας, Χιλιόδεντρου, Τσάκωνης και Πορειάς.

Οι εργασίες εκτελούνται στο πλαίσιο σύμβασης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς».

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.930.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) ) της Π.Ε. Καστοριάς και η επίβλεψή του γίνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*