«Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας».

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην συνεδρίαση της Πέμπτης 23 Ιουνίου 2022,  εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας» με ανοιχτή διαδικασία και ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. .

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού και λοιπών εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, σε ρέματα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Οι αναγκαίες επεμβάσεις θα γίνουν σε 63 επιλεγμένα σημεία, τόσο στην περιοχή της Φλώρινας (50) όσο και στην περιοχή του Αμυνταίου (13), η επιλογή των οποίων προέκυψε κατόπιν διαδικασίας συλλογής στοιχείων σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Τοπικές Κοινότητες και πραγματοποίησης αυτοψιών σε ρέματα στην περιοχή αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης στα ρέματα και στα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα, οι υπό ανάθεση εργασίες συνίστανται στο γενικό καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων και της διατομής των οχετών και τεχνικών από φερτά υλικά (απορρίμματα, μπάζα, και εκτεταμένη αυτοφυή βλάστηση), σε μέτρα συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων όπως η συντήρηση τεχνικών έργων για την αποκατάσταση οδικών διαβάσεων, την προστασία από τοπικές διαβρώσεις και γενικά την άρση της επισφάλειας στις εξεταζόμενες θέσεις των ρεμάτων, καθώς και την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και στοιχείων ασφάλισης (κιγκλιδώματα, στηθαία ασφαλείας).

Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.500.000,00 Ευρώ, με το Φ.Π.Α.

Με το υπό δημοπράτηση έργο θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στα σημεία που έχουν χαρακτηριστεί ως πιο επικίνδυνα. Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν και παρεμβάσεις σε σημεία που διαπιστώνεται ότι χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*