Και επίσημα οι παρατάσεις εφαρμογής Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων

Από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γρεβενών, ανακοινώνεται στους υπόχρεους ιδιοκτήτες κατοικιών που εμπίπτουν στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, ότι έχει δοθεί παράταση των προθεσμιών σχετικά με την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας που οφείλουν να λαμβάνουν σε κάθε αντιπυρική περίοδο.

Έτσι, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38701/1172-Β’2194/10-04-2024) για τα υφιστάμενα κτίρια παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής ως εξής:

α) Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση μέχρι την 10η/05/2024, από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή
β) Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, μέχρι την 10η/06/2024, από τους ιδιοκτήτες.

Επισημαίνεται ότι, ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων, αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε οικόπεδα ή γήπεδα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε περιαστικό πράσινο, σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας 300 µέτρων από αυτές ή βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εμπίπτουν  στις διατάξεις του κανονισμού να απευθυνθούν σε αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα, ώστε να υλοποιήσουν όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό.

Η μη εμπρόθεσμη συμμόρφωση επιφέρει Πρόστιμα και Ποινικές κυρώσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*