Κατασκευάζεται το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των Τ.Κ. Μηλιάς & Καισαρειάς του Δήμου Κοζάνης

Υπογράφηκε τη Δευτέρα  8 Μαΐου  2023, σύμβαση ανάμεσα στην Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης και την ανάδοχο εταιρεία για την κατασκευή του 1ου υποέργου με τίτλο:  «Βελτίωση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Μηλιάς, Καισαρειάς του Δήμου Κοζάνης από πηγές Μηλιάς», της πράξης: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, προϋπολογισμού: 4.994.036,37 €.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του υποέργου ανέρχεται στα 1.854.838,71 € και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 -2020 ΕΥΔ ΠΔΜ.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει μια σειρά εργασιών που αφορούν:

  • την κατασκευή νέας και την ανακατασκευή υφιστάμενων υδρομαστεύσεων πηγών της Μηλιάς,
  • την κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού τροφοδοσίας και των συνοδών φρεατίων και διατάξεων από τις πηγές Μηλιάς προς την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού της Κάτω Κώμης,
  • την κατασκευή του νέου αντλιοστασίου Κάτω Κώμης, την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης Καισαρειάς – Κήπου, το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Κρόκου στην περιοχή Ανω Κώμης, καθώς και όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή  νέου δικτύου συνολικού μήκους 9.245 μ. από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχής σε πίεση και όλα τα απαραίτητα φρεάτια διακλάδωσης, εκκένωσης και εξαερισμού του δικτύου για την άριστη λειτουργία του.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*