Κ.Υ. ΣΕΡΒΙΩΝ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Σερβίων ευχαριστεί θερμά  τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Σερβίων για την σημαντική συνδρομή των μηχανημάτων του Δήμου στα πλαίσια της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για τον καθαρισμό και αποψίλωση περιμετρικά του Κ.Υ Σερβίων.

Επίσης εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την άριστη συνεργασία μας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Κ.Υ Σερβίων.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*