Λύση στο χρόνιο πρόβλημα ύδρευσης του Σισανίου από τη ΔΕΥΑΒ.

Λύση δόθηκε σε ένα χρόνιο πρόβλημα ύδρευσης του οικισμού του Σισανίου και κυρίως των οικιών που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο, με την κατασκευή νέας μικρής δεξαμενής και αντίστοιχης τροποποίησης του δικτύου.

Η εκτέλεση του έργου έγινε από τη ΔΕΥΑΒ και έχει πλέον παραδοθεί προς χρήση ένα λειτουργικό δίκτυο που εξασφαλίζει την ποιότητα και την επαρκή ποσότητα νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των κατοίκων όλου του οικισμού.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*