ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Απάντηση σε δημοσίευμα

Ενημερωθήκαμε μέσω site, ότι Επιθεωρητές -Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βρίσκονται εδώ και δυο μέρες στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και κάνουν φύλλο και φτερό το νοσοκομείο μας.

Επειδή έχει καταστεί πλέον σύνηθες την σημερινή εποχή να κατηγορούνται διάφοροι δημόσιοι θεσμοί διαστρεβλώνοντας διάφορα στοιχεία και δημιουργώντας στο τέλος μια εικόνα που ελάχιστη σχέση έχει με την πραγματικότητα, αναγκαζόμαστε να απαντήσουμε στο παραπάνω δημοσίευμα.

  1. Διαψεύδουμε κατ΄αρχάς ότι εδώ και δυο ημέρες (η οποιαδήποτε ημέρες) βρίσκονται ελεγκτές της ΕΑΔ στο Νοσοκομείο μας για οποιαδήποτε μορφή ελέγχου.
  2. Η ΕΑΔ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της είναι υποχρεωμένοι να ελέγχει σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα όλους τους φορείς που τελούν υπό την εποπτεία της και ταυτόχρονα να ελέγχει πάσης φύσεως παρατηρήσεις εκ μέρους των πολιτών. Επομένως εφ΄ όσον το νοσοκομείο της Κοζάνης εμπίπτει στους παραπάνω φορείς, σε τακτά χρονικά διαστήματα, απαντά σε διάφορα ερωτήματα που τίθενται εκ μέρους της παραπάνω αρχής, που αφορούν θέματα λειτουργίας ή διαδικασιών καθώς και πιθανά παράπονα πολιτών.

Το μόνο το οποίο ισχύει από τα δημοσιεύματα και το επιβεβαιώνουμε είναι ότι τελευταία φορά που προσήλθαν ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) στο νοσοκομείο μας, αλλά και σχεδόν όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ήταν πράγματι ένα μήνα μετά την έναρξη των εμβολιασμών. Με ερωτήματα επί της διαχείρισης και των διαδικασιών τα οποία βοήθησαν και τα νοσοκομεία για την σωστότερη διαχείριση τους αλλά και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος.

Αναγκαζόμαστε και αναφέρουμε εν συντομία τα παραπάνω, ούτως ώστε να μη δημιουργούνται εντυπώσεις στο κόσμο της περιοχής μας για το νοσοκομείο τους, οι εντυπώσεις οι οποίες διαστρεβλώνουν την πραγματική εικόνα του.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*