Με την Διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης Κλαίρη Καγιόγλου Συναντήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Όλγα Πουταχίδου

Συνάντηση με τη Διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης, κα Κλαίρη Καγιόγλου.
Η φοίτηση στα ΣΔΕ παρέχεται δωρεάν και στοχεύει στην ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην επανασύνδεση των εκπαιδευόμενων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, στη βελτίωση της θέσης στο χώρο εργασίας τους αλλά και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους.
Η εκπαίδευση ενηλίκων προσδοκά την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων απαραίτητων στο σύγχρονο εργαζόμενο πολίτη.
Στην Κοινωνία της Γνώσης, η δια βίου μάθηση, είναι πλέον ανάγκη.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*