Νέα Παράταση έως 27/8 για Προστασία από Πυρκαγιές. Ποιοι εξαιρούνται

  Έως 27/08/21 Παρατείνονται τα Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών με νέα Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου. Ισχύει για όλη την Επικράτεια.

 

Με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 3877/19-08-21, τευχ. β) παρατείνονται τα Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών που ισχύουν για όλη την Επικράτεια μέχρι και την Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021, ώρα 06:00.

 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με  το Φ.Ε.Κ.

 

 • Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε περιοχές NATURA, δάση, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών.

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται από τις αρμόδιες διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

 

 • Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).

 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές διοικητικό πρόστιμο 10.000€

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

 

Από τις απαγορεύσεις εξαιρούνται (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/75481/2309-09/08/21) οι μετακινήσεις για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Των αναδόχων και των υπαλλήλων των δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση των προγραμματισμένων δασοτεχνικών έργων και δασικών εργασιών, ιδίως αυτών που αποσκοπούν στην δασοπροστασία
 • Για εργασίες πεδίου διόρθωσης των δασικών χαρτών
 • Των δασικών υπαλλήλων για την αποτελεσματική προστασία των δασών, των δασικών εκτάσεων και της πανίδας τους, από τους πάση φύσεως κινδύνους που τα απειλούν και ειδικά από πυρκαγιές, καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομη θήρα, ‘όπως επίσης, ο έλεγχος διενέργειας παράνομων υλοτομιών και διακίνησης δασικών προϊόντων, με τη τήρηση και την εφαρμογή των Δασικών και Αγρονομικών Αστυνομικών διατάξεων
 • Των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των συνεργαζόμενων με τον Υ.Π.ΕΝ. αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Οργανώσεων για την αποτελεσματική προστασία της άγριας ζωής και την τήρηση της περί θήρας νομοθεσίας
 • Των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, σε εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
 • Για την υλοτομία και απόληψη δασικών προϊόντων δημοσίων και μη δημοσίων δασών σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες αποφάσεις των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
 • Για την παροχή κτηνιατρικής φροντίδας στο πεδίο ή και για την περισυλλογή ειδών της άγριας πανίδας με σκοπό την περίθαλψή τους, από τα αναγνωρισμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρα και Συλλόγους περίθαλψης αγρίων ζώων
 • Για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα προγράμματα στα πλαίσια του Κανονισμού ΕΕ αριθμ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα  (Life) και για την κατάργηση  του κανονισμού αρίθμ. 614/2007.
 • Για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται σε χορηγηθείσες εγκεκριμένες από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικούτ Περιβάλλοντος , άδειες ερευνών.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*