Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρεσπών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ β’ 4163/27.6.2023) ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρεσπών. Με την σύσταση του νέου Ο.Ε.Υ  δημιουργούνται νέα τμήματα και γραφεία για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και την συμμόρφωση με τη νομοθεσία ΟΤΑ (τμήμα πολιτικής προστασίας, τμήμα  εσωτερικού ελέγχου, τμήμα λειτουργίας και διαχείρισης υποδομών, Γραφείο πολιτικής άμυνας ,Γραφείο Παιδικού σταθμού, Γραφείο μελετών ,Γραφείο διαχείρισης & λειτουργίας οχημάτων – Μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων, Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συντήρησης , γραφείο Υποδομών, Γραφείο διαχείρισης αδέσποτων ζώων, Γραφείο ισότητας των φύλων, Γραφείο διαχείρισης δασών και προστασίας του περιβάλλοντος).

Επίσης, ενισχύεται το προσωπικό με την δημιουργία νέων θέσεων κυρίως κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όπου οι θέσεις τριπλασιάζονται και από τρεις γίνονται εννέα (προστίθενται θέσεις πολιτικού μηχανικού,  τοπογράφου μηχανικού, οικονομολόγου, διοικητικού οικονομικού , δασολόγου  και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών). Γίνεται έτσι ένα σημαντικό βήμα για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Δήμου που έχει σαν κύριο στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες του αλλά και αύξηση των δυνατοτήτων υλοποίησης έργων υποδομής.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών, Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: τη χρονιά αυτή θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη του συνόλου σχεδόν του επιστημονικού προσωπικού που προβλέπεται στον υφιστάμενο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Με αίσθημα ευθύνης ετοιμάζουμε το νέο βήμα για τον Δήμο Πρεσπών που είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών του που θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια ώστε ο Δήμος Πρεσπών να μπορεί να επιτελέσει πλήρως το ρόλο του ως μοχλός και καταλύτης για την βιώσιμη ανάπτυξη της Πρέσπας.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*