ΝΕΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΙΟΥ

Παραδόθηκε στο Δήμο Βοΐου ένα καινούριο απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 5,0 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων. Το νέο όχημα, λόγω του μικρού του μεγέθους και της ακόλουθης οδηγικής ευελιξίας του, θα μπορέσει να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τη συλλογή απορριμμάτων από οικισμούς και τμήματα του Δήμου Βοΐου με περιορισμένο πλάτος διέλευσης.

Το κόστος της προμήθειας χρηματοδοτήθηκε στο σύνολό του από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και φέρει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιητικά κατασκευής και καταλληλότητας  χρήσης σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στην υπηρεσία καθαριότητας προστίθεται τμηματικά καινούριος και πολύτιμος εξοπλισμός που θα συμβάλλει σημαντικά τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς τα έξοδα του Δήμου μας, για τη συντήρηση των παλαιών οχημάτων, θα μειωθούν σημαντικά.

Σύντομα, ο δημοτικός στόλος θα ενισχυθεί με ένα νέο ημιφορτηγό όχημα Piaggio με ανατροπή μικτού βάρους 2,5 κ.μ., καθώς και με ένα καινούριο φορτηγό όχημα Mitsubishi Fuso με ανατρεπόμενη καρότσα μικτού βάρους 6,0 κ.μ, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και έγκαιρα όλες οι προκύπτουσες ανάγκες και βλάβες τόσο στον τομέα της καθαριότητας όσο και στον τομέα των συνεργείων του Δήμου.

Η προσθήκη καινούριων οχημάτων ενδυναμώνει τις υπηρεσίες, βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και συμβάλλει καθοριστικά στις παρεχόμενες υπηρεσίες,  στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*