Ξεκίνησε η υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου»

Ξεκίνησε η υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου» που γίνεται σαν τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ .

Ο Δήμος Αμυνταίου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φλώρινας προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Ο στόχος της Πράξης είναι :

1 «Αναβάθμιση του Δημόσιου Χώρου»:

2 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης»:

3 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας»:

4 «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής»

5 «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής»

Ήδη έγινε επίσκεψη στον τόπο της πράξης από τον Πρόεδρο του Επιμελητήριου κ. Σάββα Σαπαλίδη τον Αντιπρόεδρο κ. Γρηγόρη Σιάτσκα τον Αντιδήμαρχο Αμυνταίου κ. Ιορδάνη Μπάντη και τους δυο Μηχανικούς κα Εύη Δάντση και Δημήτρη Σιδηρόπουλο για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Φλώρινας.

Ακολούθησαν και άλλες επισκέψεις από τους Μηχανικούς που ενημέρωσαν τους καταστηματάρχες και προετοιμάζεται η έναρξη των εργασιών.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*