Ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου SARURE

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Ερευνητικού Εργαστηρίου του MATER Lab, με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Μπακούρο και τους ερευνητές κα Αμαλία Κούσκουρα και κ. Αναστάσιο Ανδρονικίδη συμμετείχε, ως εταίρος του έργου SARURE, στην τελική συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Teruel Ισπανίας.

Το έργο SARURE “SaveRuralRetail” που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe 2014-2020 (https://projects2014-2020.interregeurope.eu/sarure/) στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στο λιανικό εμπόριο και την μικρό-επιχειρηματικότητα στις απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές. Οι πολύ μικρές αυτές επιχειρήσεις, ευάλωτες στην οικονομική κρίση και με πολλά εμπόδια στην προσπάθεια να καινοτομήσουν, θα πρέπει να εκμεταλλευτούν όλες τις νέες ευκαιρίες και δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά και η ψηφιακή οικονομία.

Στη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την ευρεία διάδοση και μεταφορά των σχετικών πολιτικών με ενημερώσεις από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος της Διαχειριστικής Αρχής του Interreg Europe. Ιδιαίτερα συζητήθηκε η ιδιαιτερότητα της Δυτικής Μακεδονίας και οι επιπτώσεις από την ενεργειακή μετάβαση.

Μετά από σχετική πρόσκληση του Πανεπιστημίου και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Αντιπεριφέρεια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης εκπροσώπησε η Ειδική Σύμβουλος, κα Κωνσταντίνα Νικολαΐδου με σκοπό την ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις Ευρωπαϊκές διαδικασίες των χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις κατά την φάση της δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο των περιφερειακών ταμείων ενίσχυσης.

Με κύριο στόχο την βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ ως προς την επιβίωση, την καινοτομία και τη συνολική ανταγωνιστικότητα τους σε Πανευρωπαϊκή διάσταση, το έργο έχει καταλήξει και έχει δεσμευτεί σε ρεαλιστικά πλάνα δράσης, ξεχωριστά για κάθε μια από τις Περιφέρειες που συμμετείχαν στο έργο. Ζητούμενο πλέον είναι η πολιτική πρωτοβουλία και δράση.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*