Ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο έργο Interreg Europe E-MOB

Tο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε το σχέδιο δράσης του έργου E-MOB που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe. Εμπνευσμένο από μία καλή πρακτική που εφαρμόζεται στην Αυστρία και εκμεταλλευόμενο την Ενεργειακή Κοινότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το σχέδιο δράσης έχει ως στόχο την επιτάχυνση της γρήγορης ανάπτυξης ενός δικτύου σταθμών φόρτισης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα δημόσια/δημοτικά οχήματα και όχι μόνο. Το δίκτυο αυτό θα υποστηρίζεται από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ή άλλη μονάδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ανήκει στην Ενεργειακή Κοινότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού ώστε τα οχήματα που φορτίζονται από τους σταθμούς φόρτισης να χρησιμοποιούν καθαρή από ρύπους ενέργεια. Σημειώνεται δε ότι όλοι οι σταθμοί φόρτισης που θα εγκατασταθούν θα να είναι προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το σχέδιο δράσης έχει εγκριθεί από το δίκτυο των εμπλεκομένων μερών του έργου και από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος Interreg Europe, με τον τίτλο: «Προώθηση της εγκατάστασης δικτύων σταθμών φόρτισης που υποστηρίζονται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τη βοήθεια του ΠΕΠΔΥΜ».

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*