Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κοζάνης σε Εταιρεία Τουρισμού, LEADER και ΔΙΑΔΥΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με αποφάσεις του, όρισε ως εκπρόσωπο του Δήμου Κοζάνης στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Βιώσιμης Κινητικότητας & Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης  Κώστα Βόμβα, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Μετάβασης, Νέων Τεχνολογιών, Προγραμματισμού & Επιχειρηματικότητας Γιώργο Αλεξανδρίδη.

Επίσης, το Σώμα, ως εκπρόσωπο του Δήμου για τη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας», όρισε την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολεοδομίας & ΚΕΠ Κυριακή Χατζημανώλη – Φουρκιώτη, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Βιβλιοθήκης Γιάννη Ιωαννίδη.

Τέλος, με απόφαση Δημάρχου, ως αναπληρωτές των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΔΥΜΑ Γιάννη Κοκκαλιάρη (Δημάρχου) και Γιώργου Ευκολίδη (Αντιδημάρχου Πρασίνου, Περιβάλλοντος & Δημοτικής Αστυνομίας), ορίζονται αντίστοιχα οι: Κώστας Βόμβας (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Βιώσιμης Κινητικότητας & Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης) και Κώστας Κουρού (Αντιδήμαρχος Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών, Ακίνητης Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*