Ο Δήμος Κοζάνης στηρίζει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Το εργαλείο για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε άμεση συμμετοχή στην ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία, καθώς μέσω αυτής μπορείτε να εκφράσετε δυναμικότερα την άποψή σας για τις πολιτικές της ΕΕ που επηρεάζουν τη ζωή σας. Είναι μια διαδικασία μοναδική στο είδος της. Για πρώτη φορά ένα εργαλείο δίνει σε πολίτες από διάφορες χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να προτείνουν συγκεκριμένες νομικές αλλαγές για έναν κοινό σκοπό. Ως πολίτης της ΕΕ, μπορείτε είτε να συμμετάσχετε σε ομάδα διοργανωτών με σκοπό το ξεκίνημα μιας πρωτοβουλίας, είτε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία που έχει ήδη ξεκινήσει.

Για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, χρειάζονται 7 πολίτες της ΕΕ, που κατοικούν τουλάχιστον σε 7 διαφορετικά κράτη μέλη, ηλικίας που παρέχει το δικαίωμα εκλογικής ψήφου. Μόλις μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές, η Επιτροπή αποφασίζει για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί. Μια πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να αφορά οποιονδήποτε από τους τομείς για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια να προτείνει νομοθεσία, όπως μεταξύ άλλων το περιβάλλον, η προστασία των καταναλωτών, η γεωργία, η αλιεία, η ενέργεια, οι μεταφορές ή το εμπόριο.

Εκφράστε δυναμικότερα την άποψή σας για τις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή σας. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένας μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να συμβάλετε στη διαμόρφωση της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους. Μόλις μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές, η Επιτροπή θα αποφασίσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί.

Ο Δήμος Κοζάνης στηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες, που δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών που επηρεάζουν τη ζωή μας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του cityofkozani.gov.gr, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετική ενημέρωση: https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmataota/eyropaiki-protovoylia-politon

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες και ενημερωθείτε για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://europa.eu/citizens-initiative/home_el?fbclid=IwAR2iNL75qXaXwLde98qBXmFFJmV0VfeZTb5Z8XxQl2fU0ojRwzH3zxB3h4E

 Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σε βίντεο:  https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-158444?&lg=EN/EL

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*