Ο Θρησκευτικός Τουρισμός στο προσκήνιο – Έναρξη της διαδικτυακής καμπάνιας “Journeys to Believe in|See the Unseen

Ξεκίνησε η διαδικτυακή καμπάνια “Journeys to Believe in|See the Unseen”,  για την προώθηση του Θρησκευτικού-Προσκυνηματικού Τουρισμού στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Κύπρου στα πλαίσια του έργου Re-Cult Magnum «Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου», το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A  Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*