Πέτη Πέρκα: “Πολύ λίγα που ήρθαν πολύ αργά τα μέτρα της κυβέρνησης για το αγροτικό ρεύμα”

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*