Πιστοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Με άριστη βαθμολογία (9/11) πιστοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η πιστοποίηση έχει διάρκεια πέντε (5) έτη, από 12-6-2023 έως 11-6-2028.

Με τη διαδικασία πιστοποίησης διασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΘΑΑΕ καθώς και ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των αποφοίτων αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και ακαδημαϊκά προσόντα.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), η οποία σε συνεργασία με την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και το προσωπικό του Τμήματος υποστήριξε με μεγάλη επιτυχία και σε υψηλό επίπεδο τη διαδικασία πιστοποίησης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στους φοιτητές, στις φοιτήτριες και στους συνεργαζόμενους κοινωνικούς εταίρους για την πολύτιμη συμβολή τους στη διαδικασία πιστοποίησης.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*