Πολυμεσική Εφαρμογή LED Έργο LED – Πρόγραμμα Interreg IPA CBC

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και οι υπόλοιποι Δικαιούχοι του Έργου LED, η Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Αλβανίας, Επικεφαλής Δικαιούχος, η ΑΝ.ΚΟ. Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Δήμοι Δερόπολης και Κορυτσάς, συνεχίζουν τη συνεργασία τους για τη πρόοδο του Έργου LED «Χαράσσοντας το δρόμο για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στα δημόσια σχολεία και τη διάδοση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». Το διασυνοριακό Έργο Συνεργασίας LED χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας και από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”.

Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της Πολυμεσικής Εφαρμογής LED (Multimedia DVD) και προχωράει η διαδικασία παραγωγής του DVD. Σύντομα θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και τους Αλβανούς Δικαιούχους. Μέσω της Πολυμεσικής Εφαρμογής LED ο χρήστης θα μπορεί να ενημερωθεί για το περιβάλλον υλοποίησης του Έργου, το Πρόγραμμα χρηματοδότησης, το ίδιο το Έργο, το σκοπό και τους στόχους του, τους Δικαιούχους και τα Παραδοτέα του Έργου, αλλά και να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση ΑΠΕ και την ενεργειακή απόδοση.

Η Πολυμεσική Εφαρμογή LED, όπως και τα υπόλοιπα παραδοτέα και σχετικές ενέργειες του Έργου προωθούν το κύριο στόχο του Έργου LED που αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού σε πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*