ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HOLTER ΠΙΕΣΗΣ PWA ΣΤΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η Διοίκηση του Γ.Ν Κοζάνης ‘’Μαμάτσειο’’ είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους πολίτες της περιοχής μας αλλά και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας, ότι παρελήφθη εξοπλισμός της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και συγκεκριμένα Holter Πίεσης PWA, 2 τεμάχια. Η προμήθεια των Holter Πίεσης PWA πραγματοποιήθηκε  μέσω του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κοζάνης» ο οποίος έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» του  ΕΣΠΑ.

Επειδή η αρτηριακή πίεση είναι σημαντικό να ρυθμιστεί, διότι συνδέεται με την εμφάνιση εγκεφαλικού και στεφανιαίας νόσου, το νοσοκομείο προμηθεύτηκε με τα συγκεκριμένα Holter Πίεσης PWA τα οποία  πραγματοποιούν αυτόματη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης αναίμακτα, για 24-48 ώρες, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα του ασθενούς κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, καθώς η αρτηριακή πίεση του ανθρώπου έχει διακυμάνσεις ανάλογα με τη σωματική του δραστηριότητα, τη θέση του σώματος καθώς και με τη ψυχολογική του κατάσταση.

Αυτά μαζί με τα υπόλοιπα μηχανήματα-όργανα, με τα οποία εξοπλίζεται το Μαμάτσειο Νοσοκομείο, θα βοηθήσουν να βελτιωθεί κατά πολύ η εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που χρήζουν ιατρικής εξέτασης και περίθαλψης.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*