ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ-ΑΜΥΝΤΑΙΟ-«Ζωοανθρωπονόσοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Προσέγγιση ενιαίας υγείας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υλοποιεί το πρόγραμμα:

«Ζωοανθρωπονόσοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Προσέγγιση ενιαίας υγείας»

και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να παρευρεθούν σε εκδήλωση ενημέρωσης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα την Τρίτη 30 Μαΐου 2023, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Αμυνταίου, στις 12:00 το μεσημέρι.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι οι μαστίτιδες των ζώων και η ποιότητα του γάλακτος, η βρουκέλλωση, ο εχινόκοκκος, τα νοσήματα που μεταδίδονται από αρθρόποδα κα.

Η έγκαιρη ανίχνευση των ασθενειών των ζώων και του ανθρώπου μπορεί να αποτρέψει πιθανές επιδημίες και πανδημίες και εκπορεύεται από την ικανότητα που έχει ο κάθε φορέας να εντοπίζει έγκαιρα τους κινδύνους και να εφαρμόζει γρήγορα μέτρα ελέγχου.

Η ενημερωτική ημερίδα κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς θα συζητηθεί και η διαδικασία των δειγματοληψιών από τις κτηνοτροφικές μονάδες και τα τυροκομεία στο πλαίσιο του προγράμματος, από κτηνίατρο που απασχολείται αποκλειστικά στην περιοχή μας, ώστε στοχευμένα να δοθούν λύσεις σε χρόνια προβλήματα των κτηνοτρόφων μας βελτιώνοντας το εισόδημά τους και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*