ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΔΜ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Επανερχόμενοι στο θέμα της περίληψης, το οποίο θέσαμε υπόψη σας με την με αρ. πρωτ. 728/14-09-21 επιστολή μας, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των προϋποθέσεων επιτυχίας του προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ», γεγονός που θα εξασφαλίσει την ευρύτερη επιτυχία του προγράμματος με την παροχή βοήθειας στα  αδύναμα νοικοκυριά και την πραγματική αναβάθμιση των κτιρίων, θα θέλαμε να επισημάνουμε:

  1. Η  εφεύρεση του επιλέξιμου προϋπολογισμού αποδείχθηκε ατελέσφορη. Ο μόνος αποδεκτός προϋπολογισμός για την άνοδο τριών κατηγοριών είναι αυτός που προκύπτει από τον μελετητή, χωρίς τη δυνατότητα  καμιάς περικοπής. Η αύξηση από 0,90 σε 1,00  αυτό δεν έχει κανένα πρακτικό αντίκρισμα, διότι εφαρμόζεται σε λάθος βάση.
  2. Η  βαθμολόγηση  κατά  50% προκύπτει από έμμεση δημοπρασία, που σημαίνει ότι όποιος δώσει καλύτερη προσφορά για την ανάλογη εξοικονόμηση προηγείται, δεν έχει καμιά απολύτως σημασία. Για την αντιμετώπιση αυτής της αγκύλωσης επιβάλλεται να καθοριστεί ενιαία τιμή ανά δαπάνη (αυτή της οροφής) στους προϋπολογισμούς ενεργειακής αναβάθμισης.
  3. Μειώθηκε μεν η οροφή από τα 250 εύρω στα 180, αλλά τώρα γίνεται λόγος για αύξηση, επειδή ακριβώς ανέβηκε στα 200 ευρώ/τ.μ., εν μέσω καταιγισμού αυξήσεων τιμών στην  αγορά. Προτείνουμε την επαναφορά της τιμής στα 250 ευρώ/τ.μ.
  4. Τέλος  ο οδηγός του προγράμματος πρέπει να δώσει χρόνο προετοιμασίας π.χ. ενός μήνα και χρόνο υποβολής  π.χ. δύο μηνών,  ώστε να λειτουργήσουν οι συνάδερφοι Μηχανικοί σωστά. Η βεβιασμένη προετοιμασία  και υποβολή καταλήγει μοιραία στον αποκλεισμό υποψηφίων ωφελουμένων, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι απευκταίο.

Επιπλέον, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας δύο ακόμη θέματα, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην σωστή λειτουργία του προγράμματος:

Θέμα 1ο – Είναι αδικαιολόγητες οι καθυστερήσεις στον έλεγχο και στην εκταμίευση των επιδοτήσεων των έργων του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ.

Έχουμε γίνει δέκτες πληθώρας παραπόνων από συμβούλους έργων για απαράδεκτες καθυστερήσεις κατά την διαδικασία ελέγχου των έργων. Χαρακτηριστικά δεν γνωρίζουμε καμία περίπτωση ολοκλήρωσης και εκταμίευσης έργου, όταν από τον Μάιο 2021 έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Η παραπάνω συνθήκη, σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις των υλικών, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα υλοποίησης του προγράμματος. Παρακαλούμε να παρέμβετε άμεσα, ώστε να ξεκινήσουν οι πληρωμές στα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και που δεν συντρέχει κανένας λόγος καθυεστέρησης της εκταμίευσης.

Θέμα 2ο – Εμπράγματα δικαιώματα έτους 2021 για το πρόγραμμα ” Νέο Εξοικονομώ 2021 ”

Στην  προδημοσίευση του οδηγού του Νέου Εξοικονομώ τον Αύγουστο αναφέρεται  στην σελίδα 6 ότι οι κατοικίες που αποκτήθηκαν πρόσφατα θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγω κύκλο, όπως συνέβαινε και σε όλα τα προγράμματα των προηγουμένων ετών. Αντιθέτως στην έκδοση του Οδηγού του νέου Προγράμματος αναφέρεται στην σελίδα 14 ότι αποκλείονται τα εμπράγματα δικαιώματα που αποκτήθηκαν μετά την 31/12/2020.  Συνεπώς αποκλείστηκαν όλοι όσοι προέβησαν σε αγορά κατοικίας εντός του 2021 με σκοπό την άμεση ενεργειακή αναβάθμισή της, ενώ είχαν επίσημη ενημέρωση για το αντίθετο (προδημοσίευση). Παρακαλούμε αυτό να αλλάξει, ώστε και οι νέοι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας να μπορούν να είναι δικαιούχοι του προγράμματος.

Ευελπιστώντας ότι θα αξιολογηθούν, αναλόγως, οι επισημάνσεις μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*