ΣΕΚΠΕ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Αξιότιμε κύριε ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ, αξιότιμε κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης του Νόμου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣIΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -Β’ ΦΑΣΗ, AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας  για τη βελτίωσή του.

 

H Δυτική Μακεδονία  και οι κάτοικοί της πληρώνουν βαρύ τίμημα (οικονομικό και κοινωνικό)  λόγω της απολιγνιτοποίησης και δικαιούνται να συμμετέχουν ενεργά στο νέο περιβάλλον που αφορά την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην περιοχή.

   Έτσι, ο κλάδος των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών αποτέλεσε μία επιλογή για χιλιάδες μικροεπενδυτές κατοίκους της περιοχής μας, οι οποίοι είτε μεμονωμένα, είτε μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων, έσπευσαν να υποβάλουν εκατοντάδες αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να εξασφαλίσουν  έστω  και μια προσφορά σύνδεσης στο δίκτυο για έργα έως 1MW.

Λόγω όμως κορεσμού του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, οι μεμονωμένοι μικροεπενδυτές (για έργα έως 500 Kw) και οι Ενεργειακές Κοινότητες (για έργα έως 1MW), ήδη έχουν λάβει αρνητική απάντηση από το ΔΕΔΔΗΕ στα αιτήματά τους.

Η Μοναδική λύση μετά την αδυναμία ικανοποίησης των αιτημάτων από τον ΔΕΔΔΗΕ, ήταν υποβολή  κοινών  ομαδικών αιτημάτων στον ΑΔΜΗΕ για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σύμφωνα με άρθρο 135 του ν.4685/2020, με δυνατότητα σύνδεσης στην Υψηλή και Υπερυψηλή Τάση μέσω ιδιωτικών υποσταθμών. Ως γνωστό, τα ομαδοποιημένα αιτήματα σταθμών ΑΠΕ αποτελούνται από πολλά μικρά έργα τοπικών ιδιωτών και ενεργειακών κοινοτήτων, που δραστηριοποιούνται χρόνια στην περιοχή και στηρίζουν τον τόπο τους.

Και αυτή όμως η διαδικασία έκδοσης προσφορών σύνδεσης καθυστερεί πολλούς μήνες, δημιουργώντας κλίμα αβεβαιότητας και απογοήτευσης στους υποψήφιους μικροεπενδυτές.

Δεδομένου ότι, η ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην συντελούμενη ενεργειακή μετάβαση, θα ανασχέσει την τάση εγκατάλειψης της περιοχής και θα δώσει άμεσα και ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα,

προτείνουμε και ζητούμε να ενισχυθούν με κάθε τρόπο δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας, που αφορούν έργα ανάπτυξης ΑΠΕ στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Αναλυτικά

  • Με νομοθετική ρύθμιση ή υπουργική απόφαση να διασφαλιστεί ότι: «Στις περιοχές απολιγνιτοποίησης (Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης), ομαδοποιημένα αιτήματα σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που απαλλάσσονται της έκδοσης Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Παραγωγού και κατατίθενται στον ΑΔΜΗΕ για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σύμφωνα με άρθρο 135 του ν.4685/2020, να εξετάζονται με απόλυτη προτεραιότητα από ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ.

Ειδικότερα δε, αυτό να  ισχύσει για αιτήματα Ενεργειακών Κοινοτήτων άνω των 60 μελών (εκ των οποίων τα 50 μέλη τουλάχιστον είναι φυσικά πρόσωπα, λόγω των πολλών οικογενειών που συμμετέχουν)

 

  • Οι Ενεργειακές Κοινότητες άνω των 60 μελών, εκ των οποίων τα 50 μέλη τουλάχιστον είναι φυσικά πρόσωπα, να έχουν εγγυητική (10,5) ευρώ ανά Kw για το τμήμα της ισχύος έως και (1) μεγαβάτ (MW). Όλες οι υπόλοιπες Ενεργειακές Κοινότητες να έχουν εγγυητική 21 ευρώ ανά Kw για το τμήμα της ισχύος έως και (1) μεγαβάτ (MW) .

 

  • Κατάτμηση ιδιωτικών εκτάσεων. Στο ίδιο αγροτεμάχιο χαμηλής ή υψηλής παραγωγικότητας  να επιτρέπεται η κατασκευή σταθμών ισχύος μέχρι 2 ΜW από διαφορετικές Ενεργειακές Κοινότητες άνω των 60 μελών και μόνο στις περιοχές Κοζάνης, Φλώρινας, Μεγαλόπολης λόγω Απολιγνιτοποίησης και έλλειψης εκτάσεων.

 

 

  • Κατάτμηση δημόσιων και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων. Στην ίδια έκταση να επιτρέπεται η κατασκευή σταθμών από Ενεργειακές Κοινότητες άνω των 60 μελών και μόνο στις περιοχές Κοζάνης, Φλώρινας, Μεγαλόπολης λόγω της Απολιγνιτοποίησης και έλλειψης εκτάσεων.

 

  • Οι Ενεργειακές Κοινότητες άνω των 60 μελών, εκ των οποίων τα 50 μέλη τουλάχιστον είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν έργα virtual net metering, να μπορούν να τα εντάξουν στον Αναπτυξιακό Νόμο. Να προκηρυχτεί  ειδικό πρόγραμμα  ενεργειακού συμψηφισμού (Net metering) για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης, που να περιλαμβάνει Φωτοβολταϊκά στις στέγες επιχειρήσεων-αγροτικών εγκαταστάσεων και σπιτιών με ταυτόχρονη εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ψύξης θέρμανσης  (πχ αντλίες θερμότητας).
  • Όλες οι  Ενεργειακές Κοινότητες (ιδιαίτερα οι άνω των 60 μελών εκ των οποίων τα 50 μέλη τουλάχιστον είναι φυσικά πρόσωπα) στις περιοχές Κοζάνης, Φλώρινας, Μεγαλόπολης λόγω της Απολιγνιτοποίησης, να έχουν παράταση ενός χρόνου επιπλέον για τις τιμές αναφοράς για τα έργα εκτός διαγωνισμών, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

 

  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων να επιτρέπει την κατασκευή φωτοβολταϊκων έργων σε απόσταση 500 μέτρων από Αρχαιολογικό χώρο.

 

  • Να διατεθεί ικανός χώρος στα πρώην ορυχεία (Ζώνη Απολιγνιτοποίησης) για να αναπτυχθούν έργα ισχύος τουλάχιστον 400MW  μέσα από τοπικές ενεργειακές κοινότητες, με εικονικό συμψηφισμό ενέργειας (Virtual Net metering) για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών της Περιφερειακής αρχής, των Δήμων, των αγροτών, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Ταυτόχρονα να δοθεί δυνατότητα σύνδεσης των εν λόγω έργων στους υφιστάμενους υποσταθμούς των λιγνιτικών μονάδων.

 

 

  • Άμεση αναβάθμιση όλων των υποσταθμών και των δικτύων Μέσης Τάσης στις περιοχές απολιγνιτοποίησης, για να δημιουργηθεί πρόσθετος ηλεκτρικός χώρος για την απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας, ώστε να είναι δυνατή η έγκριση των εκατοντάδων αιτήσεων που εκκρεμούν στον ΔΕΔΔΗΕ από μικρούς τοπικούς επενδυτές.
  • Αναστολή έως 31/12/2022 στις περιοχές απολιγνιτοποίησης της υποσημείωσης 5 των παρατηρήσεων, του Παραρτήματος Χ της ομάδας 10 του άρθρου 4 του Ν 4014/2011 όπως αυτή προστέθηκε με την από 24/02/2022 απόφαση του ΥΠΕΝ (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-22), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή νέων ομαδοποιημένων αιτημάτων του άρθρου 135 του Ν 4685/2020 στον ΑΔΜΗΕ με βάση τις προισχυουσες διατάξεις.

Όλοι οι κάτοικοι της Δυτ. Μακεδονίας θέλουμε και μπορούμε  να αντιστρέψουμε τα αρνητικά δεδομένα της εποχής. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα τις αρνητικές επιπτώσεις της βίαιης απολιγνιτοποίησης της περιοχής μας, ως μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός νέου δυναμικού κλάδου που θα παράγει χρήσιμη καθαρή ενέργεια και θα αποτελείται από εκατοντάδες μικροεπενδυτές και απασχολούμενους.

Ζητάμε  όμως και από την πολιτική ηγεσία να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να καταστεί δυνατή μια τέτοια εξέλιξη.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*