Σε λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο 105 MW στην Κοζάνη με την υποστήριξη της Τράπεζας ProCredit Bank

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο 105 MW στην Κοζάνη, με την υποστήριξη της ProCredit Bank. Το έργο, το οποίο αποτελείται από 186 μεμονωμένα ηλιακά πάρκα 0,5 ΜW έως 1 ΜW έκαστο, αποδεικνύει τις δυνατότητες των έμπειρων ομάδων της τράπεζας να αναλάβουν μεγάλα και σύνθετα έργα παρά τις προκλήσεις.

Στη διάρκεια των δύο ετών κατασκευής, η Τράπεζα ProCredit διαχειρίστηκε και συντόνισε άριστα την επικοινωνία μεταξύ των 90 νομικών οντοτήτων, οι οποίες κατέχουν ποσοστό στην ιδιοκτησία του φωτοβολταϊκού πάρκου. Επίσης, το εξειδικευμένο προσωπικό μας κατάφερε να αποτρέψει τις καθυστερήσεις, κάνοντας συχνές και εστιασμένες συναντήσεις με την kIEFER, την υπεύθυνη εταιρεία ΑΠΕ για την τεχνογνωσία, κατασκευή και υλοποίηση του έργου.

Η Τράπεζα ProCredit, εξασφάλισε στους επενδυτές, ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον, με την χορήγηση χρηματοδοτήσεων με σταθερό επιτόκιο. Εξάλλου, έχουμε εμπειρία και ισχυρή θέληση για τέτοιου είδους έργα χάρη στο όραμα του διεθνούς μας Ομίλου, στον οποίο ανήκουμε, και λόγω της ευαισθητοποίησής μας για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ProCredit ανέλαβε με μεγάλο ενθουσιασμό αυτό το έργο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέρος της χρηματοδότησης αφορούσε στην αναδάσωση της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης.

Στην επιτυχία τους ως άνω εγχειρήματος συνετέλεσε επιπροσθέτως το γεγονός, ότι οι ομάδες ειδικών στην Τράπεζα ProCredit είναι άψογα καταρτισμένοι, ώστε να βοηθούν σε κάθε είδους περίσταση, είτε πρόκειται για συμβουλές σε επιχειρηματικούς πελάτες και σε τμήματα βιωσιμότητας είτε για διαχείριση πιστωτικού κινδύνου. Το έμπειρο προσωπικό μας έχει πάντοτε τον έλεγχο των προκλήσεων, που μπορεί να ανακύψουν, και επομένως είναι έτοιμο να παράσχει και να εφαρμόσει την αποδοτικότερη λύση.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή της Κοζάνης έχει μεγάλο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, καθώς νέες δημιούργησε θέσεις κατά τη διάρκεια της διετούς κατασκευής του και τώρα άνοιξε θέσεις για τη συντήρησή του. Αυτό το έργο, όχι μόνο εναρμονίζεται πλήρως με τον στόχο της Τράπεζας ProCredit να συνεχίσει να στηρίζει ΜμΕ, αλλά ταυτόχρονα προστέθηκε στο μεγάλο ιστορικό στην επιτυχημένη στήριξη μεγάλων έργων. Οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν περιβαλλοντικά και μεγάλης κλίμακας έργα, προσπερνώντας τα εμπόδια και διευθύνοντάς τα με τον αποδοτικότερο τρόπο.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*